Dragstrup - Afgørelse - Landzonetilladelse til 44 m2 pavillon

Dragstrup, 3250 Gilleleje, Sophienlund Alle 11: Landzonetilladelse til midlertidig opstilling af 44 m2 pavillon. Klagefrist: 6. november 2020

Se afgørelse