Ejlstrup - Afgørelse - Landzonetilladelse

Ejlstrup, Ny Mårumvej 302: Landzonetilladelse til 2 containere til udendørs skoleaktiviteter samt hævet opholdsareal. Klagefrist 18. december 2020

Se landzonetilladelsen med bilag