Gilleleje - Afgørelse - Landzonetilladelse til labyrint samt nyt oplevelses- og turismeerhverv

3250 Gilleleje, Almevej 120: Landzonetilladelse til labyrint samt nyt oplevelses- og turismeerhverv. Klagefrist: 9. december 2020

Se afgørelse