Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

Græsted, Præstevejen 38: Landzonetilladelse til fritliggende udestue. Klagefrist 22. april 2020.

Se landzonetilladelsen med bilag