Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

Græsted Eventplads matr.nr. 11gi Græsted By, Græsted (Del af ejendommen Dønnevældevej 8): Forlængelse af landzonetilladelse til modelflyveplads. Klagefrist 07.07.20

Se landzonetilladelsen med bilag