Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

Græsted, Breddam 14: Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus. Klagefrist 09. oktober 2020.

Se landzonetilladelsen med bilag