Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

Græsted, Dønnevældevej 8: Forlængelse af midlertidig landzonetilladelse til modelflyveplads. Klagefrist 16. december 2020.

Se landzonetilladelsen med bilag