Haregab - Afgørelse - Landzonetilladelse

Haregab, Frederiksværksvej 101: Landzonetilladelse til garage. Klagefrist 10. februar 2020.

Se landzonetilladelsen med bilag