Høbjerg - Afgørelse - Landzonetilladelse til kursusbygning

Kagerupvej 21, Høbjerg, 3200 Helsinge. Landzonetilladelse til opførelse af naturrummet Landskabets Kloster på i alt 190 kvm. og parkeringsareal på 295 kvm. Klagefrist: 27. april 2020.

LANDZONETILLADELSE