Afgørelse om strakspåbud - Langørevej, 3230 Græsted

Afgørelse om strakspåbud vedr. afledning af gødningssafter fra markstak - Langørevej, 3230 Græsted

Se afgørelse her.

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer, som angivet i § 91, § 98 og § 100 i miljøbeskyttelsesloven. Strakspåbuddet er offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside www.gribskov.dk og Digital Miljøadministration (https://dma.mst.dk) den 14. januar 2020.
Afgørelsen, kan inden 4 uger efter afgørelsen meddeles/offentlig bekendtgøres påklages, dvs. inden den 11. februar 2020 til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal, som ligger på www.naevneneshus.dk. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Gribskov Kommune på tlf.nr. 72 49 60 00.