Gilleleje - afgørelse - miljøtilladelse til udvidelse af staldarealet til malkekvægproduktion

Gribskov Kommune meddeler hermed miljøtilladelse til udvidelse af staldarealet til malkekvægproduktionen beliggende Dragstrupvej 56, 3250 Gilleleje.

Se afgørelse her.
Klagefrist den 16. juli 2020