Græsted/Gilleleje – Afgørelse – VVM tilladelse (tilladelse efter Miljøvurderingsloven) i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

Afgørelse om, at der meddeles VVM tilladelse (tilladelse efter Miljøvurderingsloven) til ny vej mellem Græsted og Gilleleje

VVM tilladelse (tilladelse efter Miljøvurderingsloven)
Miljøkonsekvensrapport for projektet
Ikke-teknisk resume af miljøkonsekvensrapporten

Klagefristen er den 18. december 2020.