Miljøscreening af Lokalplan 315.20.1 for plejecenter og boliger ved Bavne Ager i Gilleleje

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.

Miljøscreening af Lokalplan 315.20.1 for plejecenter og boliger ved Bavne Ager i Gilleleje