Miljøscreening af Lokalplan 340.03 for Sommerhusområde i Smidstrup

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.

Miljøscreening af Lokalplan 340.03 for Sommerhusområde i Smidstrup