Regulativ for hold af fjerkræ og andre fugle i Gribskov Kommune

Gribskov Kommune har fået et nyt regulativ for hold af fjerkræ og andre fugle.

 

Regulativet fastsætter bl.a., at det ikke længere er tilladt at holde haner, støjende fugle, ænder, gæs og større fugle i boligområder. Det er dog muligt at ansøge om dispensation til de nævnte dyretyper. Eksisterende fjerkræ- og fuglehold, der er lovligt etableret og overholder lovgivning på området inden ikrafttrædelsen af dette regulativ, er fortsat lovlige.
Regulativet blev vedtaget af Udvalget for Udvikling, By og Land den 1. december 2020 og træder i kraft den 3. december 2020. Regulativet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Se regulativ her.