Screeningsafgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering for projekt i Troldebakkerne,

Laugø, Helsinge – Afgørelse – Screening i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Matr. nr. 16b, 17c, 17f, 17k, 7000a, Laugø By, Helsinge. Screeningsafgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering for projekt i Troldebakkerne, omhandlende infrastruktur til boligklyngerne 1-5, regnvandshåndtering og beplantning i fællesarealerne. Klagefristen er den 15. december 2020.

VVM afgørelse Troldebakkerne

VVM screeningsskema - Troldebakkerne