Afgørelse - Dr. Mølle - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelse om fortidsmindebeskyttelseslinje til etablering af udestue på eksisterende terrasse, indenfor 100 meter fra Esrum Kanal. Klagefristen er d. 3. nov. 2020.

Dispensation