Afgørelse - Esbønderup - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Gribskov Kommune har givet dispensation til at udnytte tagetage, forlænge denne med tilbygning, samt lovliggørelse af sekundært byggeri, indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefristen er d. 13. okt. 2020.

Dispensation