Afgørelse - Gilleleje - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelse om fortidsmindebeskyttelseslinje til opførelse af skur indenfor 100 meter fra Gamle Svends Høie. Klagefristen er d. 3. nov. 2020.

Dispensation