Afgørelse om at skovrejsning ikke kræver miljøvurdering - Vejby

Askemosevejen 8A, 3210 Vejby Klagefristen er 14. oktober 2020.

Screeningsafgørelse

Bilag: Screening efter miljøvurderingsloven

Bilag: Ansøgers kort

Bilag: Oversigtskort skovrejsning

Bilag: Anmeldelse skovrejsning