Afgørelse - Søborg - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje

Gribskov Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til beboelsesudvidelse i overdækket terrasse, samt under tagudhæng. Klagefristen er d. 13. okt. 2020

Dispensation