Asserbo Slotsruin - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Gribskov Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til nedgravning af kabel i eksisterende vej og p-areal uden om Asserbo Slotsruin. Klagefristen er d. 25. nov. 2020

Dispensation