Græsted - Afgørelse om sandfang på Maglemose å ved Pårupvej

Gribskov ønsker at etablere et nyt sandfang på strækningen mellem Pårupvej og privat tilløb fra Græsted. St. 4065 – 4080. Klagefrist : 29. oktober 2020

Gribskov ønsker at etablere et nyt sandfang på strækningen mellem Pårupvej og privat tilløb fra Græsted. St. 4065 – 4080, Maglemose å.

Der har i mange år været problemer med sandvandring i Maglemose Å, hvilket har medført behov for oprensning af åen med års 2-3 års mellemrum. Med dette sandfang vil vi kunne fange sandet her, så det ikke ender i røret under Pårupvej eller på strækningen efter Pårupvej.

Sandfanget ligger på kommunens matrikel, hvor der også er et forsinkelsesbassin fra omfartsvejen om Græsted.

Afgørelse om sandfang på Maglemose å ved Pårupvej