Dr.Mølle - Afgørelse - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje

Gribskov Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved Esrum Kanal til nyt sommerhus. Klagefristen er d. 16. dec. 2020.

Dispensation