Esrum Kloster - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Gribskov Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til arkæologisk prøvegravning ved Esrum Kloster. Klagefristen er d. 25. nov. 2020

Dispensation