Ramløse Havn - midlertidig dispensation til flydebroer

Gribskov Kommune har givet midlertidig dispensation fra naturbeskytteseslovens §§3 og 16 til etablering af flydebroer i Ramløse Havn. Klagefristen er d. 7. juli 2020.

Dispensation