Græsted -Tilladelse til nye rør i jernbanebro på Lopholmrenden ved Græsted.

Gribskov Kommunens vandløbsmyndighed giver hermed tilladelse til forlængelse af underføringen ved jernbanebroen på Lopholmsrenden st. 657-667, matrikel 8 Lopholm, Græsted. Ejes af Lokaltog A/S.

Gribskov Kommunens vandløbsmyndighed giver hermed tilladelse til forlængelse af underføringen ved jernbanebroen på Lopholmsrenden st. 657-667, matrikel 8 Lopholm, Græsted. Ejes af Lokaltog A/S.

Skråningerne er generelt for stejle på begge sider af banen og leder derfor til udskridning af jord og skærver i vandløbet. Dette er tilfældet inde for broen, samt lokal nordøst, sydvest og sydøst for broen.

For at mindske jordtryk og udskridning er det nødvendigt at sænke hældningen på skråningerne.

På denne baggrund har Lokaltog A/S besluttet at iværksætte en renovering af underføringsbygværket, således at togdriften kan sikres i fremtiden

Klagefrist er den 5. august 2020.

Tilladelse til underføring

Ansøgning fra rådgiver