Tisvilde - Afgørelse - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af 30 m2 anneks

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen (NBL §18) til 30 m2 anneks til sommerhus i Tisvildeleje, 90 meter fra Helenes Grav (262787) Klagefrist: 7. august 2020

Afgørelse