Udsholt - Afgørelse - Dispensation til beboelsesudvidelse i overdækket terrasse indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen (NBL §18) Til udnyttelse af overdækket terrasse til beboelse, 95 meter fra Toredsgård Rundhøj (252816). Klagefrist: 7. august 2020

Afgørelse