Agørelse - Dronningmølle - Udskiftning af banebro over Esrum Å

Afgørelse

Gribskov Kommunes vandløbsmyndighed giver hermed Lokalbanen A/S tilladelse til udskiftning af banebro over Esrum Å ved Dronningmølle.

Klagefrist d. 3. juli 2020.

Afgørelse

Bilag 1: Ansøgning

Bilag 1 til ansøgning

Bilag 2 til ansøgning