Fornyet annoncering af rammelokalplan 512.20 for Troldebakkerne

Gribskov Kommune har den 04. marts 2020 foretaget en fornyet annoncering af rammelokalplan nr. 512.20 for Troldebakkerne. Klagefristen er fire uger fra denne dato - se klagevejledning i pdf'en ved at klikke på nedenstående link

Rammelokalplan 512.20 for Troldebakkerne