Rusland - boretilladelse til vandindvinding - afgørelse om ingen VVM-pligt

Gribskov Kommune har givet boretilladelse til vandboring på Petersborgvej i Rusland. Afgørelsen om at der ikke udarbejdes en VVM-redegørelse kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er d. 24. nov. 2020.

Boretilladelse

VVM-screening