Afgørelse - Blistrup - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje

Gribskov Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til tilbygning under halvtag, hvor eksisterende skur nedrives, samt nyt skur. Klagefristen er d. 9. feb. 2021.

Dispensation

Bilag 1

Bilag 2

Fredningsnævnets afgørelse