Afgørelse - Dronningmølle - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje

Gribskov Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til etablering af 2 kviste. Klagefristen er d. 8. feb. 2021.

Dispensation