Afgørelse - Dronningmølle - dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen

Gribskov Kommune har givet dispensation til etablering af to kviste indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen. Klagefristen er d. 8. feb. 2021.

Dispensation