Afgørelse - Ramløse - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje

Gribskov Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til udført overdækning/udhus og udført nedrivning af garage. Klagefristen er d. 8. feb. 2021.

Dispensation