Afgørelse- Vejby - dispensation fra fortidsminebeskyttelseslinjen

Gribskov Kommune har givet dispensation til etablering af udhus indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefristen er d. 2. feb. 2021.

Dispensation