Afgørelse - Villingerød - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Gribskov Kommune har givet dispensation til bibeholdelse af Petanque-bane og trampolin inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefristen er d. 2. feb. 2021.

Dispensation