Dragstrup – Afgørelse – Landzonetilladelse

Dragstrup, Dragstrupvej 80: Landzonetilladelse til udvidelse af boligenhed C. Klagefrist 11. februar 2021

Se landzonetilladelse med bilag