Tilladelse til kystbeskyttelse - Kystsikringslaget Gilbjerghoved

Tilladelse til at forhøje 370 meter eksisterende skråningsbeskyttelse fra topkote +3,0 til +3,7 meter (DNN). Formålet med forhøjelsen er at forstærke skråningsbeskyttelsen, så den kan modstå en 50års-stormhændelse. Skråningsbeskyttelsen er placeret på matriklerne 2f, 2pr, 2pv, 2pl, Strand Børstrup By, Gilleleje. Afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Klagefrist 10. februar 2021.

Se afgørelse inkl. bilag