Afgørelser

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 521.04 for boliger på Kirsebærhaven 2 i Ramløse

21. maj 2019

Udvikling, By og Land har den 30. april 2019 endeligt vedtaget lokalplan nr. 521.04 for for boliger på Kirsebærhaven 2 i Ramløse. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 21. maj 2019. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jævnfør klagevejledning under links.

Mårum - Afgørelse - Landzonetilladelse

20. maj 2019

Mårum, Tinghusevej 35: Landzonetilladelse til garage/udhus, skur samt overdækning. Klagefrist 17. juni 2019.

Aggebo - Afgørelse - Landzonetilladelse

15. maj 2019

Aggebo, Aggebovej 43: Landzonetilladelse til overdækning. Klagefrist 12. juni 2019.

Laugø - Afgørelse - Landzonetilladelse

14. maj 2019

Laugø, Valbyvej 40: Landzonetilladelse til ridebane. Klagefrist 11. juni 2019

Græsted Overdrev - Afgørelse - Landzonetilladelse

14. maj 2019

Græsted Overdrev, Ny Mårumvej 89: Landzonetilladelse til garagebygning. Klagefrist 11. juni 2019.

Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

02. maj 2019

Græsted, Præstevejen 38: Landzonetilladelse til privat tennisbane. Klagefrist 30. maj 2019.

Ramløse - Afgørelse - Landzonetilladelse

02. maj 2019

Ramløse, Frederiksværkvej 160: Landzonetilladelse til indretning af 12 boliger. Klagefrist 30. maj 2019.

Gilleleje - Afgørelse - Dispensation fra åbeskyttelseslinjen

29. april 2019

Idrætsvej 8, Gilleleje: Dispensation til at udbygge og modernisere Gilleleje Renseanlæg indenfor åbeskyttelseslinjen. Klagefrist 27. maj 2019.

Dispensation fra NBL§18 til etablering af spildevandsanlæg - Maglehøjvej

29. april 2019

Dispensation fra NBL§18 til etablering af spildevandsanlæg - Maglehøjvej. Klagefrist 28. maj 2019

Udsholt - Afgørelse - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

26. april 2019

Bregnevej 6, Udsholt: Dispensation til at opføre nyt sommerhus indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefrist 24. maj 2019.

Tilladelse til lodret jordvarme - Egernskoven, Udsholt

26. april 2019

Tilladelse til lodret jordvarmeboringer, Egernskoven 14, 16, 18 og 20, Udsholt, 3230 Græsted. Afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Klagefrist 24. maj 2019

Tilladelse til lodret jordvarme - Egeholt, Udsholt

26. april 2019

Tilladelse til lodret jordvarme på Egeholt 10B, 3230 Græsted. Afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Klagefrist 24. maj 2019

Dronningmølle - Afgørelse - Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen

29. marts 2019

Mølledalen 3 B, 3120 Dronningmølle: Dispensation til at inddrage overdækket terrasse til beboelse m.m. indenfor åbeskyttelseslinjen. Klagefrist 26. april 2019.

Afgørelse - regulering af Essedalsrenden

20. marts 2019

Reguleringstilladelse Essedalsrenden st. 1650-1900

Miljøscreening af lokalplan 533.04 for Refugium på Stuebjerggaard, Tisvilde

20. marts 2019

Planerne vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at de ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.

Krydsningstilladelse, Esrum Å

22. februar 2019

Klagefrist d. 22. marts 2019