Afgørelser

Søborg - Afgørelse - Landzonetilladelse

14. februar 2019

Søborg, Hillerødvejen 85: Forlænget landzonetilladelse til midlertidige beboelsespavilloner. Klagefrist: 14. marts 2019

Afgørelse - Lovliggørende dispensation fra NBL §18 til anneks - Smidstrup

14. februar 2019

Trehøis-Åsen 33, 3250 Gilleleje: Lovliggørende dispensation NBL §18 til anneks. Klagefrist 14. marts 2019.

Ørby - Afgørelse - Landzonetilladelse

12. februar 2019

Ørby, Ørby Gade 1: Landzonetilladelse til stuehus og garage. Klagefrist 12. marts 2019.

Miljøscreening af lokalplan nr. 521.03 for boliger på Lærervej 3 i Ramløse og kommuneplantillæg nr. 22

08. februar 2019

Planerne vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at de ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.

Miljøscreening af lokalplan nr. 347.04 for Udsholt Renseanlæg og kommuneplantillæg nr. 21

07. februar 2019

Planerne vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planerne ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.

Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

28. januar 2019

Græsted By, Møllebakken 22: Lovliggørende landzonetilladelse til ladebygning. Klagefrist 25. februar 2019.

Kagerup - Afgørelse - Landzonetilladelse

28. januar 2019

Kagerup, Egevænget 11: Landzonetilladelse til erstatningsbolig. Klagefrist 25. februar 2019.

Annisse - Afgørelse - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16

28. januar 2019

Annisse By, Præstevej 70: Dispensation fra søbeskyttelseslinjen til læskur til får. Klagefrist 25. februar 2019.

Annisse - Afgørelse - Landzonetilladelse

28. januar 2019

Annisse, Præstevej 70: Landzonetilladelse til læskur til får. Klagefrist 25. februar 2019.

Laugø - Afgørelse - Landzonetilladelse

25. januar 2019

Laugø, Laugøvej 21: Landzonetilladelse til opdeling af stuehus i 2 boligenheder. Klagefrist 22. februar 2019.

Ramløse By - Afgørelse - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16

20. november 2018

Ramløse By, Ramsvej 44: Dispensation fra søbeskyttelseslinjen til at opføre sommerhus med kælder, hævet opholdsareal og træterrasse. Klagefrist 18. december 2018.

Afgørelse - Vejby - oprensning af § 3-beskyttet sø

20. november 2018

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø i Vejby. Klagefristen er d. 18. dec. 2018