Afgørelser

Mønge - Afgørelse - Landzonetilladelse

11. december 2018

Mønge, Møngevej 37A: Landzonetilladelse til ridebane. Klagefrist 08. januar 2019.

Valby - Afgørelse - Landzonetilladelse

11. december 2018

Valby, Valbyvej 57: Landzonetilladelse til hestelæskur. Klagefrist 08. januar 2019.

Valby - Afgørelse - Landzonetilladelse

11. december 2018

Valby, Valbyvej 57: Landzonetilladelse til jordvold omkring sandfold. Klagefrist 08. januar 2019.

Afgørelse om ikke VVM-pligt af skovrejsning i Dønnevælde

04. december 2018

Gribskov Kommune har truffet afgørelse om at projekt med skovrejsning i Dønnevælde ikke er VVM-pligtig. Afgørelse om at der ikke foretages VVM-redegørelse kan påklages. Klagefristen er d. 1. jan. 2019.

Annisse - Afgørelse - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16

30. november 2018

Annisse, Præstevej 70: Dispensation fra søbeskyttelseslinjen til læskur til får. Klagefrist 28. december 2018.

Annisse - Afgørelse - Landzonetilladelse

30. november 2018

Annisse, Præstevej 70: Landzonetilladelse til læskur til får. Klagefrist 28. december 2018.

Pibemølle - Afgørelse - Landzonetilladelse

29. november 2018

Pibemølle, Høbjergvej 32 - Ree Golf: Landzonetilladelse til belysning på driving range. Klagefrist 27. december 2018.

Miljøscreening af lokalplan nr. 309.04 for antennemast i Dronningmølle og kommuneplantillæg nr. 19

27. november 2018

Planerne vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planerne ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.

Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven samt miljøvurderingsloven (VVM) - Tisvilde Kystsikringslag vest for Holløse

22. november 2018

Tisvilde Kystsikringslag vest for Holløse, Nordre Strandvej 44-60, 3220 Tisvildeleje: Tilladelse til ombygning af skræntfodssikring. Afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Klagefrist 20. december 2018.

Afgørelse - Gilleleje Fjernvarme - Ændring af vilkår for udledning af spildevand

22. november 2018

Gilleleje Fjernvarme, Fiskerengen 2: Påbud om ændring af vilkår 5.1.3 for udledning af spildevand til kloaksystemet. Klagefristen er den 20. december 2018

Ramløse By - Afgørelse - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16

20. november 2018

Ramløse By, Ramsvej 44: Dispensation fra søbeskyttelseslinjen til at opføre sommerhus med kælder, hævet opholdsareal og træterrasse. Klagefrist 18. december 2018.

Afgørelse - Vejby - oprensning af § 3-beskyttet sø

20. november 2018

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø i Vejby. Klagefristen er d. 18. dec. 2018

Afgørelse - Tibirke - oprensning af §3-beskyttet sø

20. november 2018

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø i Tibirke. Klagefristen er d. 18. dec. 2018

Dronningmølle - Afgørelse - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18

30. oktober 2018

Dronningmølle, Musvågevej 33: Dispensation til at opføre tilbygning til sommerhus indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefrist 27. november 2018.

Endelig vedtagelse af lokalplan 331.02 for sommerhuse og helårshuse på Hulerødvej 14-20

30. oktober 2018

Gribskov Kommune har endeligt vedtaget lokalplan 331.02 for sommerhuse og helårshuse på Hulerødvej 14-20 med tilhørende kommuneplantillæg. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 30. oktober 2018. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jævnfør klagevejledning under link.

Villingerød By - Afgørelse - Naturbeskyttelseslovens § 3

16. oktober 2018

Villingerød By, Petersborgvej 4: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø. Klagefrist 13. november 2018.

Tilladelse til dyrehold samt dispensation fra afstandskrav

25. september 2018

Præstevej 70, 3200 Helsinge. Klagefrist: 23. oktober 2018

Munkerup Gde - Afgørelser - Naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18

10. juli 2018

Munkerup Gde., Hulerødvej 14-20: Dispensation til opførelse af 5 sommerhuse og 1 helårshus indenfor åbeskyttelseslinjen. To af sommerhusene kræver endvidere dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefrist 7. august 2018.

Ørby - Afgørelse - Tilladelse mindre oplysningsskilt NBL § 21

06. juli 2018

Ørby, Askemosevejen 30: Tilladelse til mindre oplysningsskilt, efter naturbeskyttelseslovens § 21. Klagefrist 3. agust 2018.