Beregn din kommune-skat

Her kan du se, hvad din kommuneskat bliver brugt til i Gribskov Kommune.

Når politikerne i byrådet lægger budget for 2017 og frem, så prioriterer de, hvordan pengene skal bruges på de forskellige områder. Hvis der fx. skal bruges flere penge på de ældre – ja, så skal pengene tages et andet sted fra, med mindre at du skal betale mere i skat til kommunen.

Du kan indtaste, hvor meget du tjener om året. Og hvad dit fradrag er. Så kan du se, hvad dine penge går til i kommunen. Dit fradrag finder du på fx din lønseddel eller årsopgørelse fra SKAT.

Det tekniske område

Veje, snerydning, byggesager, byudvikling, kørsel af børn og ældre, miljø og naturpleje.
5,6% Dit bidrag: kr. ,-

Børn og unge

Skoler, børnehaver, socialfaglig indsats for børn og unge, tandpleje, sundhedspleje.
25,7% Dit bidrag: kr. ,-

Social og sundhed

Ældrepleje og plejecentre, rehabilitering, botilbud og støtte til borgere med handicap, førtidspension, udgifter til sygehusbehandling.
39% Dit bidrag: kr. ,-

Erhverv og turisme

Turisme og erhvervsfremme, herunder Gribskov Erhvervscenter.
0,2% Dit bidrag: kr. ,-

Arbejdsmarkedsområdet

Kontanthjælp, dagpenge, fleksjob, aktivering, uddannelsehjælp
15,3% Dit bidrag: kr. ,-

Kultur og idræt

Biblioteker, kulturtilskud, idrætsaktiviteter og -bygninger og anlæg til idræt.
2,6% Dit bidrag: kr. ,-

Økonomiudvalgets område

Løn til administrativt personale og politikere, flygtninge, drift og vedligehold af ejendomme.
11,5% Dit bidrag: kr. ,-