Begravelse og dødsfald

Personer med beskedne indtægter og formue har mulighed for hjælp til en begravelse eller bisættelse, samt efterlevelseshjælp, hvis ægtefællen eller samleveren afgår ved døden.

Begravelseshjælp:

Begravelseshjælp ydes som tilskud til den efterladte og/eller efterlevende, som hjælp til betalingen af en begravelse eller bisættelse.

Læs om begravelseshjælp på borger.dk

Efterlevelseshjælp:

Personer med beskedne indtægter og formue har mulighed for hjælp, hvis ægtefællen eller samleveren afgår ved døden.

Læs om efterlevelseshjælp på borger.dk

Kontakt Gribskov Kommune for mere information

Lovgrundlag: Sundhedsloven §160