Hjemmepleje for feriegæster

Hvis der er behov for hjemmehjælp under opholdet, er det hjemkommunen der aftaler hjælpen med Center for Social og Sundhed i Gribskov Kommune.
Det er vigtigt, at gældende tidsfrister for aftale om hjemmehjælp under ferieophold overholdes.
Hjælp til personlig pleje og praktisk bistand skal bestilles af hjemkommunen senest 14 dage inden feriegæstens ankomst.
Feriegæsterne bør derfor henvende sig til hjemkommunen i god tid forud for denne frist.
Er der behov for hjælp til personlig pleje, skal der sendes supplerende beskrivelse af opgaven.
Hjemkommunen bedes anvende nedenstående "Oplysningsskema om hjemmehjælp". 

Feriegæster - Oplysningsskema om hjemmepleje