Hjemmepleje

Hvis der er behov for hjemmehjælp under opholdet, er det som hovedregel hjemkommunen, der aftaler hjælpen med Center for Social og Sundhed i Gribskov Kommune.
Det er vigtigt, at gældende tidsfrister for aftale om hjemmehjælp under ferieophold overholdes.
Hjælp til personlig pleje og praktisk bistand skal bestilles af hjemkommunen senest 14 dage inden feriegæstens ankomst.
Feriegæsterne bør derfor henvende sig til hjemkommunen i god tid forud for denne frist.
Hvor der er behov for hjælp til personlig pleje, skal der medsendes beskrivelse af opgaven.
Hjemkommunen bedes anvende nedenstående "Oplysningsskema om hjemmehjælp" ved bestilling af hjælpen.

Feriegæster - Oplysningsskema om hjemmehjælp