Hjemmesygepleje for feriegæster

Hvis der er behov for hjemmesygepleje under opholdet, er det som hovedregel hjemkommunen, der aftaler hjælpen med Center for Social og Sundhed i Gribskov Kommune.

Hjemmesygepleje foregår som udgangspunkt i kommunens i sygeplejeklinikker. Du kan finde information om klinikkerne her:

Sygeplejeklinikker i Gribskov

Det er vigtigt, at gældende tidsfrister for aftale om hjemmesygepleje under ferieophold overholdes.

Hjælp til ukomplicerede opgaver:
F.eks. øjendrypning, insulingivning eller mindre sårpleje opgaver skal bestilles senest 3 hverdage inden ankomst. Alle sygeplejeartikler, som skal anvendes i forbindelse med sygeplejen, skal medbringes.

Hjælp til komplicerede opgaver:
Større opgaver – f.eks. kompliceret sårpleje eller behov parenteral ernæring - skal bestilles senest 14 dage inden ankomst.

Alle sygeplejeartikler, som skal anvendes i forbindelse med sygeplejen, skal medbringes.

Hjælp til medicindispensering:
Medicindispensering udføres ikke for feriegæster, der opholder sig i Gribskov Kommune i perioder på under 4 uger. I de tilfælde, hvor Gribskov Kommune skal udføre medicindispensering eller – administration skal ajourført medicinliste samt al medicin medbringes.

Hjemkommunen bedes anvende nedenstående "Oplysningsskema om hjemmesygepleje" ved bestilling af hjælpen.

Feriegæster - Hjemmesygepleje skema