Gribskov Kommunes hjemmepleje

Her kan du læse om Gribskov Kommunes hjemmepleje, og hvad vi kan tilbyde dig, hvis du vælger vores hjemmepleje.

En ny start med Gribskov Kommunes hjemmepleje

Fra den 1. december 2019 kan vi tilbyde dig hjemmepleje leveret af vores kommunale hjemmepleje. Gribskov Kommunes hjemmepleje bygger på værdierne værdig, fleksibel, enkel og let.

Herunder kan du læse mere om, hvad værdierne kommer til at betyde for dig og den pleje, som du vil få, hvis du vælger Gribskov Kommunes hjemmepleje.

 

Vi tilbyder

I Gribskov Kommunes hjemmepleje vil vi kunne støtte og hjælpe dig med en bred palet af opgaver inden for personlig pleje og praktisk hjælp. Her kan du læse de nye kvalitetsstandarder for hjælp og pleje, som gælder fra den 1. december 2019.

Personlig pleje

Praktisk hjælp

Styrk hverdagen

Hvordan får jeg hjemmepleje?

Du skal visiteres til hjemmepleje. Herunder kan du læse om, hvad du kan få hjælp til og hvordan du bliver visiteret.

Hjælp og pleje

Frit valg af hjemmepleje

Du kan frit vælge, om du vil bruge kommunens hjemmeplejetilbud eller en privat leverandør.

Valg af leverandør

Når du har fået bevilget hjælp af kommunen, skal du tage stilling til hvem, som skal levere hjælpen. Du har mulighed for at vælge mellem en kommunal leverandør eller en privat leverandør.

Når kommunen besøger dig første gang, får du information de forskellige leverandører, du kan vælge. Du har også mulighed for selv at finde en hjælper, som Gribskov Kommune ansætter. Kommunen skal dog først vurdere hjælperens kvalifikationer.

Nedenfor kan du se en liste over de forskellige leverandører.

Leverandører

Kontakt

Gribskov Kommunes hjemmepleje

Du kan ringe til Gribskov Kommunes hjemmepleje på:

Tlf. 7249 8550

Telefonen er åben på hverdage kl. 7.30 - 10.00, og kl. 13.00-14.30.

Akut behov for hjælp uden for åbningstiden

Hvis du har akut behov for hjælp uden for åbningstiden, kan du ringe på samme nummer.

Hvis du ikke er visiteret til hjemmepleje og har akut opstået sygdom, skal du kontakte din egen læge eller ringe til 1813. Ved livstruende sygdom, skal du kontakte 112.

Værdierne bag Gribskov Kommunes hjemmepleje

Herunder kan du læse mere om, hvad værdierne kommer til at betyde for dig og den pleje, som du vil få, hvis du vælger Gribskov Kommunes hjemmepleje

Værdig

Når du får besøg af Gribskov Kommunes hjemmepleje, bliver du behandlet værdigt. Besøgene fra hjemmeplejen skal bygge på:

Hjælp til selvhjælp

Vi lægger vægt på en rehabiliterende og aktiverende tilgang, hvor du hjælpes til bedre at kunne selv. 

God kommunikation

Vi stræber efter at aftalte tidspunkter følges og prioriteres, og at du får besked, hvis det aftalte tidspunkt må rykkes, eller hvis der kommer en medarbejder, du ikke kender.

Nærværende støtte

God uddannelse, god ledelse og en velfungerende opgaveorganisering skal sørge for, at vores medarbejdere har tid, så den støtte og hjælp du modtager gives nærværende og opmærksomt.

Inddragelse

Vi lægger vægt på at inddrage dig i dit plejeforløb, og at der er en god dialog mellem dig og din hjælper.

Fleksibel

Som borger skal du opleve at blive set og imødekommet, og have mulighed for at flytte besøg, så det passer ind i din hverdag.

Tilpasset dig

Din hjælper har mulighed for at være fleksibel med den hjælp du modtager, indenfor den ramme du er visiteret til. Der er tydelig, løbende dialog mellem dig og din hjælper, og hjælperen følger op på din tilfredshed.

Tydelig og menneskelig

Medarbejderne er imødekommende, tydelige og fleksible overfor dig og dine pårørende.

Digital på en tryg måde

Hjemmeplejen er smidig og arbejder på at bruge digitaliserede løsninger, som understøtter en klar og værdig kommunikation. Der tages hensyn til dig, hvis du ikke har kendskab til IT.

To-vejs

Fleksibiliteten går begge veje: du og din hjælper er fleksible. Hvis samarbejdet bliver svært, taler vi om det og finder løsninger sammen.

Enkel og let

Det skal være enkelt og let for dig at forstå hvilken hjælp du er visiteret til, og hvad det indebærer.

Klar visitation og kommunikation

Du er visiteret hjælp efter de behov, du har og det er vigtigt for os, at du forstår hjælpen og hvad den indebærer.

Gensidig respekt

Vi har respekt for din livssituation. Du har medansvar for at forstå hjælpen, bidrage til den og kende dens omfang og vilkår. Der sker en forventningsafstemning om samarbejdet i dit hjem, som også er din hjælpers arbejdsplads.

Nem adgang

Det er enkelt og let for både dig og din hjælper at finde ud af, hvor i skal henvende jer om for eksempel: hjælpemidler og deltagelse i tilbud i lokalområdet.