Fleksibel

Som borger skal du opleve at blive set og imødekommet, og have mulighed for at flytte besøg, så det passer ind i din hverdag.

Tilpasset dig

Din hjælper har mulighed for at være fleksibel med den hjælp du modtager, indenfor den ramme du er visiteret til. Der er tydelig, løbende dialog mellem dig og din hjælper, og hjælperen følger op på din tilfredshed.

Tydelig og menneskelig

Medarbejderne er imødekommende, tydelige og fleksible overfor dig og dine pårørende.

Digital på en tryg måde

Hjemmeplejen er smidig og arbejder på at bruge digitaliserede løsninger, som understøtter en klar og værdig kommunikation. Der tages hensyn til dig, hvis du ikke har kendskab til IT.

To-vejs

Fleksibiliteten går begge veje: du og din hjælper er fleksible. Hvis samarbejdet bliver svært, taler vi om det og finder løsninger sammen.