Værdierne bag Gribskov Kommunes hjemmepleje

Herunder kan du læse mere om, hvad værdierne kommer til at betyde for dig og den pleje, som du vil få, hvis du vælger Gribskov Kommunes hjemmepleje

Værdig

Når du får besøg af Gribskov Kommunes hjemmepleje, bliver du behandlet værdigt. Besøgene fra hjemmeplejen skal bygge på:

Hjælp til selvhjælp

Vi lægger vægt på en rehabiliterende og aktiverende tilgang, hvor du hjælpes til bedre at kunne selv. 

God kommunikation

Vi stræber efter at aftalte tidspunkter følges og prioriteres, og at du får besked, hvis det aftalte tidspunkt må rykkes, eller hvis der kommer en medarbejder, du ikke kender.

Nærværende støtte

God uddannelse, god ledelse og en velfungerende opgaveorganisering skal sørge for, at vores medarbejdere har tid, så den støtte og hjælp du modtager gives nærværende og opmærksomt.

Inddragelse

Vi lægger vægt på at inddrage dig i dit plejeforløb, og at der er en god dialog mellem dig og din hjælper.