Personlig pleje

Gribskov Kommune tilbyder hjælp og støtte til borgere i eget hjem.

Den hjælp og pleje som du tilbydes, vil altid tage afsæt i dine individuelle behov for hjælp, din funktionsevne og dine muligheder for at forbedre denne.

Hvem kan få hjælp til personlig pleje?

Du kan få personlig pleje, hvis:

  • Du er fyldt 18 år.
  • Du har en varig eller midlertidig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Du kan ikke selv udføre opgaverne.

Du kan få hjælp til fx:

  • Bad
  • Toiletbesøg
  • Forflytning

Ansøg om personlig pleje:

Du eller din familie kan kontakte kommunen for mere information om, hvordan du søger om personlig pleje.

Kontakt Gribskov Kommune for mere information

Lovgrundlag: Lov om Social Service (Serviceloven) § 83, 83a og 86 stk. 2