Personlig pleje

Gribskov Kommune tilbyder hjælp og støtte til borgere i eget hjem.

Den hjælp og pleje som du tilbydes, vil altid tage afsæt dine individuelle behov for hjælp, din funktionsevne og dine muligheder for at forbedre denne.

Hvem kan få hjælp til personlig pleje?

Du kan få personlig pleje, hvis:

  • Du er fyldt 18 år.
  • Du har en varig eller midlertidig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Du kan ikke selv udføre opgaverne.

Du kan få hjælp til fx:

  • Bad
  • Toiletbesøg
  • Forflytning

Ansøg om personlig pleje:

Du eller din familie kan kontakte kommunen for mere information om, hvordan du søger om personlig pleje.

Kontakt Gribskov Kommune for mere information

Kvalitetsstandard for personlig pleje  > 

Lovgrundlag: Lov om Social Service (Serviceloven) § 83, 83a og 86 stk. 2